Bulgarian Medical Terminology

Comprehensive list of English terms for everything from parts of the body to common sicknesses, aches and ailments - and their Bulgarian equivalents. Also a dictionary of terminology for a visit to the dentist...

General Medical Terminology
English Bulgarian
head глава
skull череп
eyeоко
nose нос
ear ухо
mouth уста
neck врат
General Terms Общи термини
surgery хирургична операция
X-ray рентген
surgeon хирург
anaesthetist анестезиолог
anaesthetic упойка
medication медикаменти
blood кръв
blood vessels arteries and veins кръвоносни съдове, артерии и вени
blood test кръвен тест
on an empty stomach на гладен стомах
a splint шина
to cure излекувам
to treat лекувам
Shoulder and Arm Рамо и ръка
shoulder рамо
shoulder girdle раменен пояс
clavicle ключица
scapula лопатка/ раменна кост
elbow лакът
arm ръка
forearm ръка от лакътя на китката
wrist китка
hand ръка
fingers пръсти
Torso торс
thoracic cage гръден кош
ribs ребра
diaphragm диафрагма
abdomen коремна област/ абдомен
back гръб
spine гръбнак
vertebral column гръбначен стълб
pelvis таз
Leg Крак
hip ханш
thigh бедро
bottom задни части
knee коляно
leg крак
ankle глезен
foot стъпало
toes пръсти на краката
Special Senses Сетива
smell мирис
hearingслух
taste вкус
balance равновесие
sight виждане
touch допир
General Problems, Signs and Symptoms
cancer рак
diabetes диабет
allergies алергии
bone fractures счупване на кости
osteoarthritis остеоартрит
rheumatism ревматизъм
osteoporosis остеопороза
arteriosclerosis артериосклероза
whiplash контузия на врат
Repetitive Strain Injury (RSI) Мускулно-скелетни смущения
muscular tear скъсване на мускулно влакно
inflammation възпаление
migraine мигрена
glaucoma глаукома
influenza грип
"flu" (to describe "feeling unwell") настинка/ грип
pain болка
ache боля
itching сърбеж
vertigo вертиго/ световъртеж
fever треска
chills тресе ме
swelling подуване
sleeplessness безсъние
shooting pain остра болка
pins and needles изтръпване на крайник/ парестезия
Respiratory System
throat гърло
trachea трахея
lungs бели дробове
Signs and Symptoms
breathlessnessзатруднено дишане
breathless не ми стига въздух
wheezing хриптене
cough кашлица
phlegm храчки
asthmaастма
bronchitis бронхит
collapsed lung пневмоторакс
Cardiovascular System
heart сърце
lungs бели дробове
artery артерия
veins вени
valve(s клапа
aortic valve аортна клапа
mitral valve митрална клапа
blood group кръвна група
Signs and Symptoms
angina ангина
mini stroke (transient Ischemic attack) мини инсулт (транзиторна исхемична атака)
stroke (cerebral vascular accident) инсулт
heart attack инфаркт
swollen legs подути крака
breathlessness затруднено дишане
arteriosclerosis артериосклероза
arythmia аритмия
high blood pressure високо кръвно налягане
palpitations сърцебиене/ палпитация
chest pain болка в гърдите
Digestive System
throat гърло
trachea трахея
larynx ларинкс
salivary glands слюнчени жлези
oesophagus хранопровод
stomach стомах
duodenum дванадесетопръстник
small intestine тънко черво
large intestine дебело черво
gall bladder жлъчен мехур
pancreas панкреас
liver черен дроб
rectum ректум/ право черво
faeces изпражнения
Signs and Symptoms
digestion храносмилане
bowel movement движение на червата
swallowing преглъщане
vomit (noun) повръщано
vomiting повръщане
nausea гадене
constipation запек/ констипация
diarrhoea диария
mucus in the stools слуз в изпражненията
blood in the stools кръв в изпражненията
ulcer язва
hernia херния
gall stones камъни в жлъчката
irritable bowel syndrome болест на дразнимото черво
Nervous System
nerves нерви
brain мозък
grey matter сиво вещество
cerebral spinal fluid гръбначно-мозъчна течност/ ликвор
spinal cord гръбначен ствол
Signs and Symptoms
radiating pain радиална болка
shooting pain остра болка
linear pain линейна болка
sudden but fleeting pain внезапна, но краткотрайна болка
progressively worse pain увеличаваща се болка
a burning pain пареща болка
pins and needles изтръпване на крайник/ парестезия
epilepsy епилепсия
multiple sclerosis множествена склероза
Parkinson's disease Паркинсонова болест
Dementia деменция
Urinary System
kidney бъбрек
urethra уретра/ пикочен канал
bladder пикочен мехур
urine урина
Signs and Symptoms
odour мирис
colour цвят
infection инфекция
increase in urine volume увеличено количество урина
decrease in urine volume намалено количество урина
kidney stones камъни в бъбреците
urinary incontinence напикаване
increase in thirst усилена жажда
Hormonal System
hypothalamus хипоталамус
pineal gland пинеална жлеза/ епифиза
pituitary gland хипофизна жлеза
thyroid gland щитовидна жлеза
parathyroid glands околощитовидни жлези
adrenal glands надбъбречни жлези
pancreas панкреас
ovaries яйчници
testicles тестиси
Signs and Symptoms
diabetes диабет
Reproductive System
testicles тестиси
sperm сперма
breasts гърди
vagina вагина
uterus матка
menstruation маточна тръба/ фалопиева тръба
pregnancy бременност
egg яйцеклетка
infertility безплодност
loss of erection загуба на ерекция
discharge отделяне на секрети
Giving Birth Раждане
induced labour предизвикано раждане
waters broken водите изтекоха
placenta плацента
episiotomy епизиотомия
epidural епидурален
Tens machine ТЕНС машина
cervix шийка
Dentistry
Parts of the Mouth
tooth зъб
enamel емайл
dentin дентин
pulp (nerve) пулпа
root корен
gingiva (gum) венец
bone кост
mandible долна челюст/ мандибула
lower teeth долни зъби
upper teethгорни зъби
maxillary челюстен
lip(s) устна (устни)
cheek(s) буза (бузи)
incisor кучешки зъб
premolar преден кътник
molar кътник
wisdom tooth мъдрец
Dental Procedures Стоматологични процедури
extraction вадене на зъб
root canal treatment (endodontic treatment) лечение на зъбен канал
filling пломба
amalgam ("grey filling") амалгама
composite ("white filling") фотополимерна/ бяла пломба
bleaching избелване
orthodontics ортодонция
cap (crown)коронка
ceramic cap керамична коронка
inlay-core инкрустирана сърцевина
denture протеза
upper denture горна протеза
lower denture долна протеза
bridgework мост
implant имплант
perio-surgery парадонтална хирургия
calculus зъбен камък
teeth cleaning миене на зъбите
toothbrush четка за зъби
injection инжекция
General Общи термини
night-guard защитни протези против скърцане със зъби
panoramix панорамна снимка на зъби
X-ray рентген
treatment planning схема на лечението
cure лекарство
to cure излекувам
appointment час при лекар
prescription рецепта
antibiotics антибиотици
anti-inflammatory противовъзпалително
pain killer болкоуспокояващи
Ailments Болести
caries (decay) кариес
pulp (nerve) inflammation възпаление на нерв
abscess, swelling абцес, подуване
gum inflammation възпаление на венците
pain болка
to hurt боля
allergy алергия
to bleed кървя
A Few Useful Phrases
I need an emergency appointment Трябва ми час при лекаря по спешност
My tooth hurtsБоли ме зъб
My teeth are loose Зъбите ми се клатят
I have an abscess Имам абцес
My denture is loose and hurts my gum Протезата ми е широка/ разхлабена и наранява венците ми
A cap fell off Една коронка падна
My bridgework moves slightly Мостът ми се клати
My gum bleeds when I brush my teeth Венците ми кървят, когато си мия зъбите
Can you fix all that? Можете ли всичко да излекувате?
I feel much better Чувствам се много по-добре
The pain got worse last nightнощи болката стана по-силна
It is sensitive to cold, to hot Чувствителен е от студено/ горещо
Information supplied by Milena Ivanova, MY PRO EOOD, Bulgaria, Translation services e-mail / e-mail, Tel: +359 888 122 891