Public Security Bureau

Contact details for the local Public Security Bureaux (police stations) in Shanghai...

  • Luwan Municipal Police Station
    At: 22 Jianguo Zhong Road, near Sinan Road
  • Jingan Municipal Police Station
    At: 415 Jiaozhou Road, near Kangding Road
  • Putuo Municipal Police Station
    At: 1895 Daduhe Road, near Jinding Road
  • Xuhui Municipal Police Station
    At: 901 Tianyaoqiao Road, near Zhongshan Road
  • Yangpu Municipal Police Station
    At: 2049 Pingliang Road, near Longchuan Road
  • Zhabei Municipal Police Station
    At: 600 Tianmu Zhong Road
  • Pudong Municipal Police Station
    At: 655 Dingxiang Road, near HeHuan Road
  • Huangpu Municipal Police Station
    At: 174 Jinling East Road
  • Changning ┬áMunicipal Police Station
    At: 201 Weining Road, near Maotai Road