Turkish Medical Terminology

Comprehensive list of English terms for everything from parts of the body to common sicknesses, aches and ailments - and their Turkish equivalents. Also a dictionary of terminology for a visit to the dentist...

Below is a glossary of English-Turkish medical terminology. 

Human Anatomy

General Body Genel Beden
head Kafa, baş
skull Kafatası
eye Göz
nose Burun
ear Kulak
mouth Ağız
neck Boyun
General Terms Genel Terimler
surgery Ameliyat
X-ray Röntgen
surgeon Carrah, oparatör
anaesthesiologist Anestezist
anaesthetic Anestetik
medication ilaç, ilaç tedavisi
blood Kan
blood vessels arteries and veins Kan atar damarlari ve kan toplar damarlari
blood test Kan testi
on an empty stomach Aç karna
a splint K?r?k tahtas?
to cure Iyileştirmek
to treat Tedavi etmek
Shoulder & Arm Omuz & kol
shoulder Omuz
shoulder girdle Omuz kemeri
clavicle Köprücük kemiği
scapula Kürek kemiği
elbow Dirsek
arm Kol
forearm Önkol
wrist El bileği
hand El
fingers Parmaklar
Torso Gövde
thoracic cage Gögüs kafesi
ribs Kaburga kemikleri
diaphragm Diyafram
abdomen Karin 
back Sirt
spine / vertebral column Omurga
pelvisHavsala
Leg Bacak
hip Kalça
thigh Uyluk
bottom Popo
knee Diz
leg Bacak
ankle Ayak bileği
foot Ayak
toes Ayak parmakları
Special Senses Be? Duyu
smell Koku almak
hearing Duymak
taste Tad almak
balance Denge
sight Görü?
touch Dokunuş
General Problems,  Signs and Symptoms
cancer Kanser
diabetesDiyabet
allergies Alerjiler
bone fractures Kemik kırıkları
osteoarthritis Osteoartirit
rheumatism Romatizma
osteoporosis Osteoporoz
arteriosclerosis Damar sertliği
whiplash Boyun incinmesi
Repetitive Strain Injury (RSI) Tekrarlayan Gerinme Yaralanması
muscular tear Kaslı gözyaşı
inflammation iltihap, iltihaplanma
migraine Migren
glaucoma Glokom
influenza Grip
"flu" (to describe "feeling unwell") Nezle
pain, ache Ağrı
itching Kaşınan
vertigo Vertigo, babaş dönmesi
fever Ateş
chills Üşüme ile ateş
swelling şişlik
sleeplessness Uykusuzluk
shooting pain Bölgesel a?r?
pins & needles karıncalanma, uyuşma
Respiratory System
throat Boğaz
trachea Soluk borusu
lungs Akciğer
Signs and Symptoms
breathlessness Nefessiz kalma
breathless Nefessiz
wheezing Hışıltı
cough Öksürük
phlegm Balgam
asthma Astım
bronchitis Bronşit
collapsed lung Pnömotoraks
Cardiovascular System
heart Kalp
lungs Akciğerler
artery Atardamarlar
veins Damarlar, toplar damarlar
valve(s) Kapakçiklar
aortic valve Aort kapağı
mitral valve Mitral kapak
blood group Kan grubu
Signs and Symptoms
angina Anjin
mini stroke (transient Ischemic attack) Geçici iskemik atak
stroke (cerebral vascular accident) Inme, serebrovasküler olay
heart attack Kalp krizi
swollen legs Şişmiş bacaklar
breathlessness Nefes nefese kalmak
arteriosclerosis Damar sertliği
arythmia Aritmi
high blood pressure yüksek tansiyon
palpitations Hafakan
chest pain Göğüs ağrısı
Digestive System
throat Boğaz
trachea Soluk borusu
larynx Gırtlak, ses borusu
salivary glands Tükrük bezleri
oesophagus Yemek borusu
stomach Mide
duodenum Oniki parmak bağırsağı
small intestine Ince bağırsak
large intestine Kalın bağırsak
gall bladder Safra kesesi
pancreas Pankreas
liver Karaciğer
rectum Göden bağırsağı
faeces Dışkı
Signs and Symptoms
digestion Sindirim
bowel movement bağırsak hareketi
swallowing Yutma
vomit (noun) Kusma
vomiting Kusmak
nausea Mide bulantısı
constipation kabızlık
diarrhoea Ishal
mucus in the stools Dışkılarda iltihap
blood in the stools Dışkıda kan
ulcer Ülser
hernia Fıtık
gall stones Safra kesesi taşları
irritable bowel syndrome Huzursuz/ Irritabl bağırsak sendromu
Nervous System
nerves Sinirler
brain Beyin
cerebral spinal fluid Beyin omurilik sıvısı
spinal cord Omurilik
Signs and Symptoms
radiating pain Yayılan ağrı 
shooting pain Bölgesel ağrı 
linear pain Çizgisel ağrı 
sudden but fleeting pain Ani fakat kısa süreli ağrı 
progressively worse pain Giderek kötüleşen, artan ağrı 
a burning pain Yan?c? ağrı 
pins and needles Karıncalanma, uyuşma
epilepsy Epilepsi
multiple sclerosis Multipli skleroz
Parkinson's disease Parkinson
dementia Bunama
Urinary System
kidney Böbrek
urethra Idrar yolu
bladder Idrar kesesi
urine Idrar
Signs and Symptoms
odour Koku
colour Renk
infection Enfeksiyon, mikrop kapma
increase in urine volume Idrar miktarında artış
decrease in urine volume Idrar miktarında azalma
kidney stones Böbrek taşı
urinary incontinence Idrar kaç?rma
increase in thirst Susamada artış
Hormonal System
hypothalamus Hipotalamus
pineal gland Beyin epifizi
pituitary gland Hipofiz
thyroid gland Tiroit
parathyroid glands Paratiroit bezleri
adrenal glands Böbreküstü bezleri
pancreas Pankreas
ovaries Yumurtalık
testicles
Signs and Symptoms
diabetes şeker hastalığı, diyabet
Reproductive System
testicles Testisler
sperm Sperm
breasts Göğüsler
vagina Vajina
uterus/womb Rahim
menstruation Regl, adet, aybaşı
fallopian tubefallop borusu
pregnancy Hamilelik
egg Yumurta
Signs and Symptoms
infertility Kısırlık
loss of erection Ereksiyon kaybı
discharge Boşalma
Giving Birth Doğuran yapmak
induced labour Suni sanci
waters broken Suyu gelmek
placenta Plasenta
episiotomy Epizyotomi
epidural Epidural
Tens machine Tens cihazi
cervix Rahim boynu

Dentistry

Parts of the Mouth
tooth Diş
enamel Diş minesi
dentin Dentin
pulp (nerve) Sinir
root Kök
gingiva (gum) Diş eti
bone Kemik
mandible Çene kemiği
lower teeth Alt dişler
upper teeth Üst dişler
maxillary Üst çene kemiğine
lip(s) Dudaklar
cheek(s) Yanaklar
incisor Ön di?
cuspid Köpek dişi
premolar Küçük azıdişi
molar Azıdişi
wisdom tooth Yirmi yaş dişi
Dental Procedure
extraction Diş çekimi
root canal treatment (endodontic treatment) Kök kanal tedavisi
filling Dolgu
amalgam ("grey filling") Amalgam, gri dolgu
composite ("white filling") Kompozit, beyaz dolgu
bleaching Diş beyazlatma
orthodontics Ortodonti
cap (crown) Kaplama
ceramic cap Seramik kaplama
inlay-core Diş vidası
denture Takma Diş 
upper denture Üst takma Diş 
lower denture Alt takma Diş 
bridgework Köprü
implant Implant
perio-surgeryDiş  eti ame
flap surgery Doku nakli ameliyati
calculus Diş  taş

teeth cleaning Diş temizleme
toothbrush Diş fırçası
injection iğne
General
night-guard Is?rma pla??
panoramix Diş röntgeni
X-ray Röntgen
treatment planning Tedavi planlama
cure Tedavi
to cure Iyileştirmek
appointment Randevu
prescription Reçete
antibiotics Antibiyotik
anti-inflammatory Ilİthap sökücü
pain killer Ağrı kesici
Ailments
caries (decay) Diş çürümesi
pulp (nerve) inflammation Sinir iltihabı
abscess, swelling Apse
gum inflammation Diş eti iltihabı
pain Ağrı
to hurt Acıtmak
allergy Alerji
to bleed Kanamak

 

A Few Useful Phrases
I need an emergency appointment Acil bir randevuya almam gerekiyor
My tooth hurts Dişim ağrıyor
My teeth are loose Benim dişim gevşek
I have an abscess Di?im apse yapti
My denture is loose and hurts my gum Takma di?im sallan?yor ve di? etimi ac?t?yor
My bridgework moves slightly Köprüm kayd?
My gum bleeds when I brush my teeth Di?imi f?rçalad???mda di? etim kan?yor
Can you fix all that? Bunu sa?lamla?t?rabilir misiniz?
The pain got worse last night A?r? dün ak?am daha kötü hale geldi
It is sensitive to cold, to hot So?uk ve s?ca?a kar?? hassas