DVD, CD, Video & Games

Shenzhen TGbus Game & Console Shop
Sales and rental of handheld game consoles, video game console, games, and joysticks. Shop 52, Block 1A, Saige Electronics Market, No.2028 Nanshan Avenue, Nanshan District, Shenzhen.
Zhongyin Music Store
Classical music, popular music, rock music, jazz music, instrumental music, and music compilations, distributed in CD or DVD form. No.1001 Qinxue Road, Nanshan District, Shenzhen.
Zhongshi Audio & Video Shop
Offering CD and DVD of rock music, popular music, classical music, TV series, movies, and video games. Shop 56, Block B1, Jinji Bainan Plaza, No.168 Baishi Road, Nanshan District, Shenzhen.
Bo En Hai Audio & Video Shop
Selling CD and DVD of popular music, rock music, instrumental music, classical music, Chinese music, opera, TV series, and movies. Shop 62, Block B, Wanxiang City, No.1881 Bao’an South Road, Luohu District, Shenzhen.
Lefang Music Store
Music store offering music albums, covering popular music, rock music, classical music, and instrumental music. No.1070 Jianshe Road, Luohu District, Shenzhen.
Shenzhen Haitian Bookstore
Books, magazines, CD and DVD of popular music and movies. No.45 Zhenli Street, Bao’an District, Shenzhen.
Shenzhen Lingting Music Store
CD and DVD of music albums, music compilations, covering popular music, classical music, instrumental music, rock music, live concert recordings. No.55 Dongyuan Road, Futian District, Shenzhen.
Jindian Audio & Video Supermarket
Sales of CD and DVD, covering popular music, classical music, rock music, instrumental music, films, TV series, and others. No.3 Xinli Road, Longgang District, Shenzhen.
Huadu Audio & Video Shop
Sales and rental of CD and DVD of a variety of music and video, including instrumental music, classical music, popular music, rock music, films, and TV series. No.3038 Chunfeng Road, Luohu District, Shenzhen.
Yueya Audio & Video Store
Sales of CD and DVD of music albums, music compilations, films, and games. No.22 Zhongxing Road, Luohu District, Shenzhen.

Login