Santi Closing Shop in March

2 Replies

Too bad, I just heard news that Santi -the Spanish restaurant in MBS is closing its operations this March.

Featured Classified

Replies

Kae-34376 1330018652That is soooo sad! It is even sadder because the chef died last year...

joey-Bing-958419 1587452297


Webbaserade företag blir allt fler och även ickedigitala verksamheter
hittar sin väg till nätet. Ofta för att synas, som en del i
marknadsföringen, men också för att sprida information! faun.se

Join the discussion
LOGIN OR REGISTER

Login